วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นานาพันธุ์พืช

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทและประโยชน์ของพันธุ์พืชคำชี้แจง ให้นักเรียนจำแนกประเภทและบอกประโยชน์ของพันธุ์พืช แล้วใส่ลงในกรอบตามที่กำหนด

    กล้วยไม้  เดฟ  พลูด่าง  ผักบุ้ง  ไผ่กวนอิม มะลิ  กะเพรา  ขิง 
    เบญจมาศ โกสน  กะหล่ำดอก วาสนา  สาวน้อยประแป้ง โหระพา  กระชาย
    ถั่วฝักยาว  ดอกแค    กุหลาบ  บอนสี  ดาวเรือง  ทับทิมสยาม เฟิน ตะไคร้

1. ไม้ดอก
ได้แก่ กล้วยไม้  มะลิ  เบญจมาศ  กุหลาบ  ดาวเรือง 
มีประโยชน์ในการนำมาจัดใส่แจกัน เพื่อประดับสถานที่ต่างๆ  ให้สวยงาม หรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้
2. ไม้ประดับ
ได้แก่ เดฟ พลูด่าง ไผ่กวนอิม โกสน วาสนา สาวน้อยประแป้ง บอนสี ทับทิมสยาม เฟิน
มีประโยชน์ในการนำไปตกแต่งสถานที่ต่างๆ  ให้สวยงาม ใช้เป็นร่มเงาเพื่อใช้ในการพักผ่อน และขายเพื่อเป็นรายได้
3. ผักสวนครัว
ได้แก่ ผักบุ้ง กะเพรา ขิง กะหล่ำดอก โหระพา กระชาย ถั่วผักยาว ดอกแค ตะไคร้
มีประโยชน์ในการทำอาหาร ทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาโรค หรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้  

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขยายพันธุ์พืชคำชี้แจง ให้นักเรียนจำแนกพืชตามวิธีการขยายพันธุ์พืชที่กำหนดให้ถูกต้องเหมาะสม

    ผักชี หัวหอม ผักไผ่ คะน้า ขิง ข่า
    ชะอม กระเทียม แตงกวา ข้าวโพด ผักบุ้ง ผักหวาน

1. ขยายพันธุ์จากกิ่งของพืช  ผักไผ่  ชะอม  ผักหวาน
2. ขยายพันธุ์จากเมล็ดพืช  ผักชี  ผักบุ้ง  คะน้า  ข้าวโพด  แตงกวา
3. ขยายพันธุ์จากหัว หน่อ ตา หรือลำต้นของพืช  ขิง  ข่า  หัวหอม  กระเทียม

ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ดินและปุ๋ย
ตอนที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของดินประเภทต่างๆ ลงในกรอบที่กำหนด

ลักษณะของดินแต่ละประเภท
1. ดินเหนียว เป็นดินที่มีช่องว่างระหว่างเนื้อดินเล็ก เนื้อดินละเอียด สามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่าดินชนินอื่นๆ เพราะเนื้อดินจับตัวกันแน่น แต่จะระบายน้ำไม่ดี เมื่อดินแห้งจะมีความแข็งมาก
2. ดินร่วน เป็นดินที่มีช่องว่างระหว่างเนื้อดินไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป เนื้อดินโปร่ง มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ สามารถเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดี ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นจึงเหมาะกับการปลูกพืชผักมากที่สุด
3. ดินทราย เป็นดินที่มีทรายปนอยู่มาก จึงมีเนื้อหยาบร่วน มีช่องว่างระหว่างเนื้อดินใหญ่ ระบายน้ำได้ง่าย เก็บน้ำไม่ได้ จึงไม่เหมาะต่อการปลูก
4. ดินร่วนปนทราย จะมีลักษณะของดินร่วนและดินทรายผสมกัน สามารถเก็บน้ำได้พอสมควร ระบายน้ำได้ดี จึงสามารถปลูกพืชได้ โดยอาจใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินแล้วจึงนำไปปลูกพืช
 
ตอนที่ 2
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามตามที่กำหนด

1. ปุ๋ยอินทรีย์ แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง
ปุ๋ยอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ
 
2. ปุ๋ยอนินทรีย์ ชนิดปุ๋ยเดี่ยวมีลักษณะอย่างไร
ปุ๋ยอนินทรีย์ ชนิดปุ๋ยเดี่ยวเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักเป็นองค์ประกอบเพียงธาตุเดียว คือ ไนโตรเจน (N) บำรุงใบ ฟอสฟอรัส (P) บำรุงดอกและผล และโพแทสเซียม (K) บำรุงหัวและรากพืช

3. การเตรียมดินและปุ๋ยสำหรับปลูกพืช มีวิธีการเตรียมอย่างไร
การเตรียมดินและปุ๋ยสำหรับปลูกพืช จะต้องกำจัดวัชพืช ขุดดินและตากไว้ประมาณ  1 สัปดาห์ แล้วย่อยดินให้เป็นก้อนเล็กๆ ผสมปุ๋ยลงในดิน ใส่เศษฟางหรือเปลือกถั่วแห้งเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน จากนั้นนำพืชมาปลูกหรือตักใส่กระถาง  เตรียมปลูกได้

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและโภชนาการ

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

1. เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้ง 5 หมู่

2. เลือกอาหารที่สะอาด มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสะอาด

3. เลือกอาหารที่สดหรือใหม่ ไม่บูด เน่า และเสีย

4. เลือกอาหารที่ไม่แข็งหรือเหนียวเกินไป เพราะจะทำให้ย่อยยาก

5. เลือกอาหารที่มีกากใยมากๆ เช่น ผัก ผลไม้   เป็นต้น เพื่อช่วยในการทำงานของระบบขับถ่าย

6. เลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมสด น้ำผลไม้ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น กาแฟ


ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเลือกอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามตามที่กำหนดให้

1. การประกอบอาหารประเภทแกง ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด เพราะเหตุใด
ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทหม้อที่มีฝาปิด จะทำให้น้ำเดือดไวและสะดวกในการปรุง

2. หากต้องยกหม้อแกงลงจากเตาขณะที่ยังร้อน นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร
ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร คือ ผ้าจับของร้อน เพื่อให้สามารถยกหม้อลงจากเตาโดยที่ไม่ร้อนมือ
3. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารถูกประเภท มีข้อดีอย่างไร
ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารถูกประเภทจะทำให้มีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลา
ในการประกอบอาหาร
4. การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ควรเลือกอย่างไร
ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่ดูแลและเก็บรักษาง่าย ทนทาน ไม่เป็นสนิม และจัดเก็บได้อย่างสะดวก


ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเลือกใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการเลือกใช้และดูแลอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

1. นิกัลยา ต้องการช่วยแม่เสิร์ฟต้มยำกุ้ง เธอควรเลือกใช้อุปกรณ์ใดจึงจะเหมาะสม และควรเก็บรักษาอย่างไร
     นิกัลยาเลือกใช้ชามประเภทกระเบื้องเคลือบ และควรล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งก่อนนำไปเก็บ

2. เรยา ช่วยแม่เก็บอุปกรณ์ในการประกอบอาหารในครัว เธอควรมีวิธีการเก็บอย่างไร
     เรยา ควรจัดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้เป็นหมวดหมู่ เช่น จาน ชาม คว่ำไว้ในตู้ กระทะ แขวนไว้ตรงผนัง มีด เก็บในกล่องให้มิดชิด

3. ชบา จะต้องเก็บเครื่องใช้สแตนเลสต่างๆ หลังจากเสร็จงานเลี้ยงที่บ้าน ชบาควรทำอย่างไร
     ชบา ควรล้างทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดรอยด่าง ก่อนนำแยกเก็บตามประเภท


ใบงานที่ 3.1 เรื่อง เลือกซื้ออาหารอย่างไรให้มีคุณภาพดี
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกหลักในการเลือกซื้ออาหารตามที่กำหนด

แม่ต้องการทำต้มยำปลาทับทิม จึงใช้ให้ขวัญข้าวไปตลาดเพื่อซื้อของเตรียมทำกับข้าว โดยมีรายการที่แม่เขียนให้ ดังนี้
1) ปลาทับทิม
2) มะนาว
3) พริกสด
ขวัญข้าวควรมีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร

ขวัญข้าวควรมีหลักในการเลือกซื้อ ดังนี้
1) ปลาทับทิม เลือกที่เหงือกมีสีแดง เนื้อแน่น ตาใส เกล็ดติดแน่น
2) มะนาว เลือกลูกที่แป้น เปลือกบาง
3) พริกสด เลือกที่สด ใหม่ ขั้วพริกไม่มีรา

โอ๋และอ้นอยากทำสลัดขายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจัดขึ้น ทั้งสองคนจึงช่วยกันคิดรายการ ที่จะต้องจัดเตรียมซื้อของมาไว้เพื่อทำสลัดผัก และสลัดผลไม้ รายการที่ต้องซื้อ มีดังนี้
1) กะหล่ำปลี
2) แครอท
3) แอปเปิล
4) ผักกาดแก้ว
โอ๋และอ้นควรมีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร

โอ๋และอ้นควรมีหลักในการเลือกซื้อ ดังนี้
1) กะหล่ำปลี ควรเลือกที่มีหัวแน่น ไม่มีรอยช้ำ
2) แครอท เลือกหัวที่เต่งตึง สะอาด
3) แอปเปิล เลือกสีสดใส ใหม่ ไม่มีรอยช้ำ
4) ผักกาดแก้ว เลือกผักที่สด ใหม่ ไม่มีใบช้ำ และมีรอยแมลงกัดแทะบ้างเล็กน้อย


 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การปรุงอาหารและการตกแต่ง
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง

1. การประกอบอาหารด้วยวิธีการใดจะทำให้อาหารไม่สุกมาก จงยกตัวอย่างประกอบ
     การลวก เช่น การลวกไข่ การลวกผัก

2. อาหารประเภทใดที่จะต้องใช้ตะหลิวในการทำอาหาร จงยกตัวอย่างประกอบ
    อาหารประเภท ทอด ผัด เช่น ไข่เจียว ผัดผัก

3. อาหารที่สุกด้วยไอน้ำเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธีใด จงยกตัวอย่างประกอบ
     ประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่ง เช่น ปลานึ่ง

4. อาหารประเภทใดที่นิยมรับประทานแบบหม้อไฟ เพราะเหตุใด
     อาหารประเภทแกง เช่น แกงส้ม แกงจืด ต้มยำ เพราะอาหารเหล่านี้รับประทานร้อนๆ จะทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้น

5. ภาชนะที่มีลักษณะแบน หรือชามก้นตื้น เหมาะในการใส่อาหารประเภทใด เพราะเหตุใด
     เหมาะสำหรับใส่อาหารประเภทผัด เพราะจะทำให้น่ารับประทาน

1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บ้านน่าอยู่

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ และวิธีการดูแลรักษาสิ่งของต่างๆ ให้ถูกต้อง

1. สิ่งของนี้ คือ พัดลม
วิธีการดูแลรักษา คือ ตรวจสอบ ทำความสะอาดอยู่เสมอ ปัดฝุ่น และเช็ดทำความสะอาด

2. สิ่งของนี้ คือ จอบ
วิธีการดูแลรักษา คือ ล้างด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งก่อนนำไปเก็บ

3. สิ่งของนี้ คือ กะละมังอะลูมิเนียม
วิธีการดูแลรักษา คือ ล้างให้สะอาด และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย หากมีรูรั่วให้ใช้แผ่นกระดาษตะกั่วปะที่รอยรั่ว

4. สิ่งของนี้ คือ โซฟาหนัง
วิธีการดูแลรักษา คือ ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าซับน้ำยาขัดเงาเช็ดให้ทั่ว